So sánh sản phẩm

Bảo vệ Nhật Hoàng tập huấn PCCC tại siêu thị BigC Vinh

Ngày đăng : 15/03/2017 13:49
Bảo vệ Nhật Hoàng là Công ty đã có thâm niêm trong ngành bảo vệ, đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ siêu thị. Chúng tôi luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn về tài sản, con người. Nhân viên bảo vệ Nhật Hoàng ngoài được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo định kỳ tại Công ty còn phải tham gia tập huấn PCCC tại các mục tiêu bảo vệ.
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng