So sánh sản phẩm

C64 - BCA HƯỚNG DẪN SÁT HẠCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO VỆ

Ngày đăng : 09/05/2018 09:07
Ngày 07 và 08/05/2018 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng phối hợp với C64 - Bộ Công an đào tạo và sát hạch cấp giấy chứng nhận bảo vệ. Sau hai ngày đào tạo các học viên đã làm bài sát hạch một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng