So sánh sản phẩm

Danh sách các bài quyền kata thi đấu chính thức môn karate

Ngày đăng : 15:57:40 22-03-2018
Danh sách bài quyền kata chính thức 
Tên Quyền Tên Quyền Tên Quyền
Anan Jion Papuren
Anan Dai Jitte Passai
Annanko Shito Jyuroku Pinan 1 - 5
Aoyagi Kanchi Rohai
Bassai Dai Kanku Dai Saifa(Saiha)
Bassai Sho KanKu Sho Sanchin
Chatanyara Kushanku Kanshu Sanseiru
Chinte Kosokun (Kushanku) Sanseru
Chinto Kosokun (Kushanku) Dai Seichin
Empi Kosohun (Kushanku) Sho Seienchin
Fukygata 1 - 2 Kosokun Shito Seipai
Gankaku Kururunfa Seirui
Garyu Kusanku Seisan ( Seishan)
Gekisai (geksai) 1 - 2 Matsumuura Rohai Shinpa
Gojushiho Mattshaze Shinsei
Gojushiho Dai Matsumuura Bassai Shisochin
Gojushiho Sho Meikyo Sochin
Hakucho Myojo Suparinpei
Hangetsu Naifanchin (Naihanshin) 1 - 3 Tekki 1 - 3
Haufa Nijushiho Tensho
Heian 1 - 5 Nipaipo Tmorai Bassai
Heike Niseishi Useishi ( Gojushi ho)
Ishimine Bassai Ohan Unsu (Unshu)
Itosu Rohai 1 - 3 Pachu Wankan
Jiin Paiku Wanshu
Bộ sưu tập các bài kata trong giải đấu chính thức.
 
Tags:

Chia Sẻ :

Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng