So sánh sản phẩm

Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận bảo vệ chuyên nghiệp

Ngày đăng : 14:03:18 21-03-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI

(V/v đào tạo và cấp Giấy chứng nhận bảo vệ)
Kính gửi: Quý cơ quan
Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định vê an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 329/GCN do Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Tổng cục cảnh sát – Bộ công an cấp ngày 16 tháng 03 năm 2018.
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng là công ty duy nhất tại Miền trung được Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Tổng cục cảnh sát – Bộ công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: Dịch vụ bảo vệ và đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.
Công ty CP Dịch vục Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp về việc liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhân viên bảo vệ nha sau:
 1. Nội dung đào tạo:
Nội dung đào tạo cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ.
 1. Thời gian, địa điểm đào tạo: Theo nhu cầu học viên
 2. Học phí: Tùy thuộc vào số lượng học viên/lớp.
 3. Hồ sơ đào tạo: Theo quy định của Công ty
 4. Chứng nhận cuối khóa:
Học viên tham gia khóa học đầy đủ được cấp Giấy chứng nhận bảo vệ của Tổng cục cảnh sát – Bộ công an. 
 1. Địa chỉ liên hệ:
 • Số 38, Đường Tôn Thất Thuyết, Khối 16, Phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An.
 • www.vesynhathoangnghean.com              Email: baovenhathoang@gmail.com
 • Hotline: 0944.27 9119           Tel/Fax: 02383.595720
       Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • Như trên                                                                                                       
 • Lưu VPCT
Tags:

Chia Sẻ :

Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng