So sánh sản phẩm

Luật và nghị định

 • SỬ DỤNG TIỀN CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT

  14:32:55 08-09-2018
  Do đó trong trường hợp này, bạn nên bù lại số tiền 1 triệu đã sử dụng trong số tiền 5 triệu này và thông báo với ngân hàng của mình về việc có số tiền bị chuyển nhầm để tìm người đã chuyển tiền và trả lại tiền cho họ. Trường hợp không có được thông tin của người đó, bạn có thể giao số tiền này cho cơ quan công an gần nhất quản lý để tìm và trả lại số tiền này cho chủ sở hữu.
 • BẠN SẼ PHẠM TỘI NẾU NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI MÀ KHÔNG TRẢ LẠI

  10:47:46 08-09-2018
  Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
 • Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận bảo vệ chuyên nghiệp

  14:03:18 21-03-2018
  Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng là công ty duy nhất tại Miền trung được Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Tổng cục cảnh sát – Bộ công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: Dịch vụ bảo vệ và đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.
 • Nghi định 52/2008-NĐ-CP

  14:45:10 17-01-2017
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
 • Tội cố ý gây thương tích

  14:43:07 17-01-2017

  Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

  1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

 • Chương III: Tội phạm

  14:40:34 17-01-2017
  1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng