So sánh sản phẩm

Tập huấn điều lệnh BigC Vinh

Ngày đăng : 15:40:43 17-01-2017
         
Tập huấn điều lệnh BigC Vinh
Công ty CPDV Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng đã tổ chức tập huấn Điều lệnh đội ngũ cho nhân viên Vệ sỹ tại siêu thị BigC Vinh nhằm nâng cao tác phong, giao tiếp, ứng xử, linh hoạt trong khi làm nhiệm vụ.
Lúc 7 giờ sáng ngày 07/3/2012 phòng đào tạo của Công ty đã tổ chức tập huấn điều lệnh đội ngũ cho lực lượng vệ sỹ bảo vê tại siêu thị BigC Vinh.
Mặc dù thời gian tập huấn không nhiều nhưng cán bộ và nhân viên Vệ sỹ đã chấp hành nghiêm túc. Kết thúc buổi tập huấn, nhân viên đã thu được kết quả cao về tác phong điều lệnh, giao tiếp, ứng xử, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong khi làm nhiệm  vụ.
 

Tập duyệt động tác chào điều lệnh                  
 


Chỉnh sửa cho nhân viên thực hiện động tác chào     
 


Kiểm tra điều lệnh          
 
Tags:

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng