So sánh sản phẩm

TẬP HUẤN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ

Ngày đăng : 09/05/2018 09:23
Ngày 07 và 08/05/2018 vừa qua, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng phối hợp với C64 - Bộ Công an đào tạo và sát hạch cấp Giấy chứng nhận bảo vệ cho các lực lượng bảo vệ trong công ty cũng như các đơn vị bảo vệ khác trong và ngoài tỉnh. Trong chương trình đào tạo Công ty cũng chú trọng môn Điều lệnh đội ngũ, nhằm tạo cho nhân viên bảo vệ tác phong điều lệnh chuẩn chỉ khi làm nhiệm vụ.
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng