So sánh sản phẩm

Thân pháp (Taesabaki)

Ngày đăng : 10:21:10 18-01-2017

     Thân pháp là nghệ thuật tiến thoái, xoay trở... Sao cho đạt đến trình độ vững chãi mà linh hoạt, mạnh mẽ mà lưu loát, bài bản mà biến hoá.

     Thân pháp Karate bao gồm các bộ vị căn bản sau:

      - Suzumi: Về trước.
      - Modori: Lui sau.
      - Taekawashi: Quay sau.
      - Taesabaki: Xoay.
      - Zig Zag: Bước chữ chi.
      - Okuri: Lướt.
      - Aza Ashi: Rê.
      - Bước phối hợp: Bước và lướt, bước và xoay, bước và bước chéo...
 
Tags:

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục
Thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng